X

فناوری اطلاعات

loading...

نام واحد: فناوری اطلاعات

نام و نام خانوادگی مسئول : خانم مهندس صوفیا عربی

تعداد پرسنل :2 نفر

 

سخت افزار

سرویس دوره ای سخت افزار حوزه طبق فرآيند مربوطه

رفع اشکالات و موارد پیش آمده در هر سیستم و لوازم جانبي و نصب سيستم عامل و درايوها(طبق فرآیند واحد سخت افزار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات)

برآورد نیازهای سخت افزاری حوزه و نظارت بر خرید با هماهنگی مدیریت حوزه و مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه  (در صورت نیاز)

رفع عیب اولیه تجهیزات غیر فعال شبکه (داکت، پریز شبکه، رک، پچ پنل و ...) و در صورت عدم رفع آن طبق فرایند رفع عیب شبکه، واحد سخت افزار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

رفع عیب اولیه تجهیزات فعال شبکه (سوییچ، اکسس پوینت، تجهيزات بي سيم و ...) و در صورت عدم رفع آن طبق فرایند رفع عیب شبکه، واحد سخت افزار مدیریت آمار و فناوری اطلاعات

 

نرم افزار

نظارت بر پشتیبان گیری دوره ای از داده های مهم مربوط به نرم افزارها

فراهم سازی بستر استفاده از منابع نرم افزاری شبکه ازقبیل نصب و راه اندازی نرم افزارهای مورد درخواست کاربران با درنظرگرفتن نیاز واقعی آنها جهت جلوگیری ازترافیک نرم افزاری در هر سیستم (قراردادن پکیج نرم افزارها در سرور)

نیازسنجی نرم افزارهاي تحت شبكه حوزه مربوطه و اعلام آنها به مديريت فناوري و ارائه مشاوره های لازم دراین خصوص به مرکز در جهت تهیه ،  آماده سازی و ارتقاء نرم افزارهای مورد نیاز

ارتباط مستمر با شركتهاي طرف قرارداد واحد و رفع اشكالات و نيازهاي كاربران

ارائه مشاوره براي استفاده بهينه از نرم افزارها

رفع آلودگيهاي ويروسي بوجود آمده در كامپيوترهاي اداري

 

 

WEB SITE

طراحی Web Site  برای تمام بخشهای حوزه با در نظر داشتن استانداردهای تعریف شده از سوی مديريت فناوري

بروزرسانی صفحات وب سايت

قراردادن اخبار مرتبط با حوزه کاری مربوطه و مورد نیاز عموم درسایت

طراحی فرمهاي و گنجاندن آن در سایت در جهت کاهش مراجعات مستقیم ارباب رجوع به محل و حرکت در جهت تکریم ارباب رجوع

نظارت و کنترل محتوای صفحات با رعایت سلسله مراتب اداری در مطالب ارائه شده برای Website حوزه

 

آموزش

مشارکت در برگزاری برنامه های آموزشی مدیریت IT

شرکت فعال در برنامه های آموزشی مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه

آموزش موردی کاربران و تهیه جزوات آموزشی مورد نیاز

ارائه آموزشهاي مورد نياز كاربران از طريق وب سايت واحد

 

امور ستادی

انتقال تصمیمات مدیریت فناوری اطلاعات به حوزه مربوطه

انتقال نظرات و نیازها ( حسب عملکرد حوزه مربوطه ) به مدیریت فناوری اطلاعات

شرکت در جلسات مدیریت فناوری به طور منظم

پاسخ به مکاتبات اداری در موعد مقرر

ارائه گزارشات لازمه و مرتبط در موعد مقرر

پایش و ارزشیابی منظم از تمام فعالیتهای مرتبط با IT در حوزه

 

شبکه

ارتقا سرورهای محلی به منظور بهينه سازي ارائه سرويس به كاربران

اقدام درجهت اتصال و یا انفصال کامپیوترهای موجود در حوزه بنا به نیاز و فراهم نمودن مقدمات لازم و انجام تنظیمات مربوطه منطبق بر فرآيندهاي مدیریت فناوری.

برطرف نمودن اشكالات كاربران در استفاده از سرويسهاي شبكه دانشگاه طبق فرآيندهاي مدیریت فناوری

حفظ امنيت فيزيكي محيط اتاق سرور- دما و دقت در عبور و مرور ها

 

شرح وظایف مسئول فنآوری اطلاعات یک بیمارستان در ارتباط با نرم افزار HIS

آموزش HIS 

برنامه ریزی در جهت آموزش کل پرسنل بیمارستان و اعلام آن به مدیریت فنآوری اطلاعات

آموزش موردی به پرسنل در بخشها و واحدها .

تعریف بانکهای اطلاعاتی خاص آن بیمارستان .

ارتباط بین بیمارستان و تیم نرم افزار در مورد خواسته ها و نیازهاي مجموعه.

اعلام گزارش خرابی و نقص به کمیته HIS  و پی گیری رفع آن از طريق مسئول مربوطه.

نیاز سنجی سخت افزار مورد نیاز و پی گیری رفع آن از محل تامین.

تهيه پشتيبان از ديتا بانكهاي HIS.

تغییر و تعریف اطلاعات اصلی آن بیمارستان .