X

برنامه کاری پزشکان

Loading

اسامی متخصصین حاضر در بیمارستان امام علی (ع) سرابله:

1-دکتر طیبه امامی                      متخصص داخلی

2-دکتر زهره غفوری                      متخصص اطفال

3-دکتر سهیلا نجفی                     متخصص بیهوشی

4-دکتر بهروز صیدی مجد             متخصص جراحی عمومی

5-دکتر جابر سیامکی                   متخصص رادیولوژی و سونوگرافی

6-دکتر رضا چراغی                      متخصص قلب و عروق

7-دکتر سمیه پارسا                      متخصص زنان و زایمان

8-دکتر مژگان سفلایی شهربابک   متخصص زنان و زایمان

9- دکتر شیما بهشتی زواره           متخصص اطفال

10- دکتر ندا محمودی راد             متخصص اطفال

11-دکتر زهرا اسدی                     متخصص اعصاب و روان

12-دکتر امیر یارحسینی               متخصص اعصاب و روان

 

 

برنامه پزشکان اورژانس و متخصصین درمانگاه  در ماه آذر به پیوست فایل زیر میباشد:

 

/Portals/210/%20-1400_1.pdf

 

/Portals/210/%20-1400_1.pdf