لینک های ویژه

 
 
 
 

 

جستجو
مسئول مدیریت بحران بیمارستان امام علی ع سرابله

                                                                          

                                                                                 

             http://sarableh.medilam.ac.ir/Portals/197/images.jpg

نام و نام خانوادگی : محمد صادق محمدی

سمت : مدیریت خطر و بلایا

مدرک تحصیلی : کارشناسی

رشته تحصیلی : کارشناس فوریت های پزشکی