اخبار

تاریخ انتشار: چهارشنبه 04 فروردین 1400

  راه اندازی تلفن های بیمارستان امام علی(ع) سرابله

امتیاز: Article Rating

میلاد برجی ریاست بیمارستان امام علی(ع) سرابله از راه اندازی تلفن های این بیمارستان خبر داد 

ایشان در ادامه افزود که در راستای تکریم ارباب رجوع و کاهش زنجیره انتقال کرونا٫ تلفن های #گویا این بیمارستان٫ به صورت ۲۴ ساعته و در کل ایام شبانه روز قابلیت پاسخگویی به مردم شریف این شهرستان را دارد.


🟢 تلفن های گویا 
08434226446
08434225700
08434225683
08434226109
🟢 تلفن اداری
08434225694
🟢 تلفن های دفتر ریاست
08434226041
08434226039
🟢 فکس
08434224666

اشتراک گذاری
ثبت امتیاز