اخبار

تاریخ انتشار: ﺳﻪشنبه 04 شهریور 1399
انجام بازدید دوره ای تیم ایمنی بیمار

  انجام بازدید دوره ای تیم ایمنی بیمار

امتیاز: Article Rating
در تاریخ 99/6/4 از آشپزخانه بیمارستان امام علی (ع) سرابله توسط تیم ایمنی بیمار بازدید به عمل آمد و مشکلات و مسائل موجود،بلافاصله بعد از پایان بازدید ،طی جلسه ای در دفتر سرپرست بیمارستان بررسی و پیشنهادات مربوطه ،جهت پیگیری اقدامات اصلاحی به تصویب رسید و مقرر گردید نتایج اجرای مصوبات ،پیگیری و پایش و در جلسات آتی توسط مسئولین پیگیری کننده گزارش گردد.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • انجام بازدید دوره ای تیم ایمنی بیمار
ثبت امتیاز