اخبار

تاریخ انتشار: شنبه 01 شهریور 1399
برگزاری جلسه کنترل عفونتهای بیمارستانی

  برگزاری جلسه کنترل عفونتهای بیمارستانی

امتیاز: Article Rating
در روز چهارشنبه مورخ99/5/29 با حضور اعضای کمیته کنترل عفونت های بیمارستانی ، این کمیته در دفتر سرپرست بیمارستان بر اساس آیین نامه داخلی کمیته کنترل عفونت،برگزار گردید.ضمن بحث و تبادل نظر در خصوص مشکلات موجود ،مواردی جهت انجام اقدامات اصلاحی و بهبود کیفیت بیمارستان در زمینه پیشگیری از شیوع عفونت در بیمارستان،به تصویب اعضا رسید و مقرر گردید به صورت مستمر تا رسیدن به نتیجه مطلوب پیگیری و نتیجه به کمیته آتی گزارش گردد.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری جلسه کنترل عفونتهای بیمارستانی
ثبت امتیاز