مدیریت بیمارستان

نام و نام خانوادگی: میلاد برجی

سمت:سرپرست بیمارستان

نوع استخدام:هیئت علمی -پیمانی

ایمیل:Borji_milad@yahoo.com

روزهای ملاقات: همه روزه

 
 
 
افزودن محتوا...