ریاست بیمارستان

 

نام و نام خانوادگی: میلاد برجی

سمت: سرپرست بیمارستان

نوع استخدام:هیئت علمی -پیمانی

ایمیل:Borji_milad@yahoo.com

روزهای ملاقات: همه روزه

رزومه

 

 

 

 
 
 
افزودن محتوا...