برنامه کاری پزشکان

Loading


اسامی متخصصین حاضر در بیمارستان امام علی (ع) سرابله:

1-دکتر طیبه امامی                      متخصص داخلی

2-دکتر المیرا ناصری                  متخصص اطفال

3-دکتر سهیلا نجفی                     متخصص بیهوشی

 

 

7-دکتر اسماعیل مهدی نزاد           متخصص قلب

 

 

 

 

13-دکتر زهرا اسدی                متخصص اعصاب و روان