برنامه کاری پزشکان

اسامی متخصصین حاضر در بیمارستان امام علی (ع) سرابله:

1-دکتر طیبه امامی                      متخصص داخلی

2-دکتر علی پولادرگ                   متخصص داخلی

3-دکتر المیرا ناصری                  متخصص اطفال

4-دکتر سهیلا نجفی                     متخصص بیهوشی

5-دکتر سارا پرک                      متخصص بیهوشی

6-دکتر لیلا مرادی آرامیان            متخصص قلب

7-دکتر اسماعیل مهدی نزاد           متخصص قلب

8-دکتر معصومه شفاعت              متخصص زنان

9-دکتر لیلا نظری                     متخصص زنان

10-دکتر مسعود عندلیب              متخصص جراح عمومی

11-دکتر علی فربد                    متخصص جراح عمومی

12-دکتر مهتاب متوسلیان            متخصص اعصاب و روان

13-دکتر زهرا اسدی                متخصص اعصاب و روان

14-دکتر حمیده غلامحسینی         متخصص رادیولوژی

15-دکتر محمد جواد دهقانی         متخصص ارتوپد