اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 04 مرداد 1400
بخش استریلیزاسیون بیمارستان امام علی (ع)  سرابله راه اندازی گردید

  بخش استریلیزاسیون بیمارستان امام علی (ع)  سرابله راه اندازی گردید

امتیاز: Article Rating

با عنایت به اهمیت کنترل عفونت و لزوم رعايت دقیق آن توسط کادر درمان و با هدف پیشگیری و کاهش عفونت در بیمارستان، با پیگیری های تیم مدیریتی بیمارستان امام علی (ع) سرابله٫ بخش استریلیزاسیون این مرکز که تاکنون استانداردهای لازم جهت اعتبار بخشی را نداشته است٫ راه اندازی گردید.
لازم به ذکر است که این واحد با قابلیت استریل کردن تمامی ست ها و ابزار جراحی و اقلام نیاز به استریلیزاسیون بر اساس سنجه های اعتبار بخشی راه اندازی شده است.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بخش استریلیزاسیون بیمارستان امام علی (ع)  سرابله راه اندازی گردید
ثبت امتیاز