اخبار

تاریخ انتشار: دوشنبه 10 شهریور 1399
برگزاری کارگاه آموزشی آتش نشانی و نحوه ی نگهداری و استفاده ایمن از کپسول گازهای طبی

  برگزاری کارگاه آموزشی آتش نشانی و نحوه ی نگهداری و استفاده ایمن از کپسول گازهای طبی

امتیاز: Article Rating
در روز پنج شنبه مورخ 99/6/6 ، کارگاه یک روزه آتش نشانی و نحوه نگهداری و استفاده اصولی و ایمن از کپسول های گاز های طبی در محل سالن کنفرانس بیمارستان امام علی (ع) سرابله برگزار گردید. این کارگاه در راستای اصول ایمنی بیمار و مدیریت بحران بیمارستان برای ارتقای سطح آمادگی پرسنل بیمارستان برای مواجه با شرایط بحران و بر اساس مصوبه کمیته ایمنی بیمار بیمارستان برگزار گردید.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • برگزاری کارگاه آموزشی آتش نشانی و نحوه ی نگهداری و استفاده ایمن از کپسول گازهای طبی
  • برگزاری کارگاه آموزشی آتش نشانی و نحوه ی نگهداری و استفاده ایمن از کپسول گازهای طبی
ثبت امتیاز