اخبار

تاریخ انتشار: یکشنبه 11 خرداد 1399
مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان چرداول

  مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان چرداول

امتیاز: Article Rating

در روز سه شنبه مورخ 99/2/30 جلسه ای با حضور ریاست بیمارستان مدیر امور عمومی،مسئول کارگزینی و فرمانده سپاه شهرستان تشکیل و  آقای محسن سعیدزاده به عنوان مسئول بسیج جامعه پزشکی معرفی و از زحمات آقای صیدی نژاد تقدیر به عمل آمد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان چرداول
  • مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان چرداول
  • مراسم تودیع و معارفه مسئول بسیج جامعه پزشکی شهرستان چرداول
ثبت امتیاز