لینک های ویژه

 
 
 
 

 

اخبار
تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 تیر 1397
بروز رسانی تابلو های خروج اضطراری بیمارستان توسط مدیریت بحران بیمارستان

  بروز رسانی تابلو های خروج اضطراری بیمارستان توسط مدیریت بحران بیمارستان

امتیاز: Article Rating
در این بروز رسانی تابلو های بکار رفته شب تاب بوده که کارایی مناسبتری نسبت به تابلو های قبلی دارد.در بحران های که برق بیمارستان داری کفایت مناسب نبوده بهترین کارایی را داشته که در تمامی بخش های بیمارستان نیاز سنجی شده و به مبلغ یک میلیون تومان تهیه و نصب گردید./
اشتراک گذاری
تصاویر
  • بروز رسانی تابلو های خروج اضطراری بیمارستان توسط مدیریت بحران بیمارستان
  • بروز رسانی تابلو های خروج اضطراری بیمارستان توسط مدیریت بحران بیمارستان
  • بروز رسانی تابلو های خروج اضطراری بیمارستان توسط مدیریت بحران بیمارستان
  • بروز رسانی تابلو های خروج اضطراری بیمارستان توسط مدیریت بحران بیمارستان
  • بروز رسانی تابلو های خروج اضطراری بیمارستان توسط مدیریت بحران بیمارستان
  • بروز رسانی تابلو های خروج اضطراری بیمارستان توسط مدیریت بحران بیمارستان
  • بروز رسانی تابلو های خروج اضطراری بیمارستان توسط مدیریت بحران بیمارستان
ثبت امتیاز
جستجو