لینک های ویژه

 
 
 
 

 

اخبار
تاریخ انتشار: چهارشنبه 20 تیر 1397
بازدید تیم ارزیاب ستاد دانشگاه علوم بزشکی از بیمارستان امام علی (ع)

  بازدید تیم ارزیاب ستاد دانشگاه علوم بزشکی از بیمارستان امام علی (ع)

امتیاز: Article Rating
در این بازدید تمامی بخش ها و کمیته ها مورد بازدید قرار گرفت در این میان کمیته بحران و بلایا ی بیمارستان بهترین نمره را دریافت نمود

این وصف کمیته آتش نشانی باید دارای مجوز از اداره آتش نشانی را باید داشته باشد و بوجه کافی جهت کپسول های اکسیژن مورد  اعتبار قرار گیرد./

 سایر کمیته ها در سایر بازدید ها باید رفع ایراد گردند//.

 

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید تیم ارزیاب ستاد دانشگاه علوم بزشکی از بیمارستان امام علی (ع)
  • بازدید تیم ارزیاب ستاد دانشگاه علوم بزشکی از بیمارستان امام علی (ع)
  • بازدید تیم ارزیاب ستاد دانشگاه علوم بزشکی از بیمارستان امام علی (ع)
ثبت امتیاز
جستجو