طراحی سایت
لینک های ویژه

 
 
 
 

 

اخبار
30

دومین بازدید تیم ارزیاب بیمارستان از مشکلات بخش های بیمارستانی

در این بازدید هفته ای که روز های یکشنبه هر هفته انجام می گردد مشکلات و خطر های ایمنی در بخش های مربوطه مورد نقد و رفع ایراد گردید

خطر برق گرفتگی و اتصالات برق رفع نقص گردید

ایرات های بهداشت محیطی رفع و آموزش داده شدند

ایرادات روشنایی و فیوز های  سرماساز رفع گردیدو...

تعداد امتیازات: (2) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (29)
کد خبر: 16705
جستجو