لینک های ویژه

 
 
 
 

 

اخبار
تاریخ انتشار: دوشنبه 07 خرداد 1397
بازدید هفتگی تیم بازدید از بخش های بیمارستان جهت پایش مشکلات داخل بیمارستانی

  بازدید هفتگی تیم بازدید از بخش های بیمارستان جهت پایش مشکلات داخل بیمارستانی

امتیاز: Article Rating
در این بازدید ها  همکاران به بررسی مشکلات از بحران و ایمنی وعفونی... مورد بررسی قرار گرفت تا طی جلسات ادواری مورد نقد قرار گیرد.
اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید هفتگی تیم بازدید از بخش های بیمارستان جهت پایش مشکلات داخل بیمارستانی
  • بازدید هفتگی تیم بازدید از بخش های بیمارستان جهت پایش مشکلات داخل بیمارستانی
  • بازدید هفتگی تیم بازدید از بخش های بیمارستان جهت پایش مشکلات داخل بیمارستانی
ثبت امتیاز
جستجو