لینک های ویژه

 
 
 
 

 

اخبار
تاریخ انتشار: چهارشنبه 01 آذر 1396
بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله

  بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله

امتیاز: Article Rating

رئیس محترم دانشگاه به همراه معاون محترم توسعه و مدیر محترم حراست، از بیمارستان امام علی (ع) سرابله بازدید به عمل آوردند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله
  • بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله
  • بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله
  • بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله
  • بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله
  • بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله
  • بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله
  • بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله
  • بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله
  • بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله
ثبت امتیاز
جستجو