طراحی سایت
لینک های ویژه

 
 
 
 

 

اخبار
01

بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله

بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله

رئیس محترم دانشگاه به همراه معاون محترم توسعه و مدیر محترم حراست، از بیمارستان امام علی (ع) سرابله بازدید به عمل آوردند.

تعداد امتیازات: (4) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (349)
کد خبر: 14656
  • بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله
  • بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله
  • بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله
  • بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله
  • بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله
  • بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله
  • بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله
  • بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله
  • بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله
  • بازدید رئیس محترم دانشگاه از بیمارستان امام علی (ع) سرابله
جستجو