طراحی سایت
لینک های ویژه

 
 
 
 

 

اخبار
تاریخ انتشار: شنبه 20 آبان 1396
تقدیر رئیس مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع) سرابله از خانم دکتر فغانی

  تقدیر رئیس مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع) سرابله از خانم دکتر فغانی

امتیاز: Article Rating

رئیس محترم مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع) سرابله، سرکار خانم کریمی با حضور پزشکان و مسئولین واحدها از خدمات خانم دکتر فغانی رادیولوژیست این مرکز تقدیر و تشکر به عمل آوردند. خانم دکتر فغانی به مدت سه سال بصورت مستمر به مردم این شهرستان خدمات شایسته و ارزنده ای را ارائه کردند.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • تقدیر رئیس مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع) سرابله از خانم دکتر فغانی
  • تقدیر رئیس مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع) سرابله از خانم دکتر فغانی
  • تقدیر رئیس مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع) سرابله از خانم دکتر فغانی
  • تقدیر رئیس مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع) سرابله از خانم دکتر فغانی
  • تقدیر رئیس مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع) سرابله از خانم دکتر فغانی
ثبت امتیاز
جستجو