طراحی سایت
لینک های ویژه

 
 
 
 

 

اخبار
تاریخ انتشار: پنجشنبه 16 شهریور 1396
کمیته اقتصاد درمان، کسورات بیمه ای، دارو و تجهیزات پزشکی

  کمیته اقتصاد درمان، کسورات بیمه ای، دارو و تجهیزات پزشکی

امتیاز: Article Rating

 در تاریخ 1396/6/15 ، کمیته اقتصاد درمان، کسورات بیمه ای، دارو و تجهیزات پزشکی در دفتر سرپرست مرکز آموزشی درمانی امام علی(ع) سرابله تشکیل شد.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • کمیته اقتصاد درمان، کسورات بیمه ای، دارو و تجهیزات پزشکی
  • کمیته اقتصاد درمان، کسورات بیمه ای، دارو و تجهیزات پزشکی
  • کمیته اقتصاد درمان، کسورات بیمه ای، دارو و تجهیزات پزشکی
  • کمیته اقتصاد درمان، کسورات بیمه ای، دارو و تجهیزات پزشکی
  • کمیته اقتصاد درمان، کسورات بیمه ای، دارو و تجهیزات پزشکی
  • کمیته اقتصاد درمان، کسورات بیمه ای، دارو و تجهیزات پزشکی
ثبت امتیاز
جستجو