طراحی سایت
لینک های ویژه

 
 
 
 

 

اخبار
16

کمیته اقتصاد درمان، کسورات بیمه ای، دارو و تجهیزات پزشکی

کمیته اقتصاد درمان، کسورات بیمه ای، دارو و تجهیزات پزشکی

 در تاریخ 1396/6/15 ، کمیته اقتصاد درمان، کسورات بیمه ای، دارو و تجهیزات پزشکی در دفتر سرپرست مرکز آموزشی درمانی امام علی(ع) سرابله تشکیل شد.

تعداد امتیازات: (0) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (252)
کد خبر: 13878
  • کمیته اقتصاد درمان، کسورات بیمه ای، دارو و تجهیزات پزشکی
  • کمیته اقتصاد درمان، کسورات بیمه ای، دارو و تجهیزات پزشکی
  • کمیته اقتصاد درمان، کسورات بیمه ای، دارو و تجهیزات پزشکی
  • کمیته اقتصاد درمان، کسورات بیمه ای، دارو و تجهیزات پزشکی
  • کمیته اقتصاد درمان، کسورات بیمه ای، دارو و تجهیزات پزشکی
  • کمیته اقتصاد درمان، کسورات بیمه ای، دارو و تجهیزات پزشکی
جستجو