طراحی سایت
لینک های ویژه

 
 
 
 

 

اخبار
تاریخ انتشار: پنجشنبه 19 مرداد 1396
جلسه کمیته مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)

  جلسه کمیته مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)

امتیاز: Article Rating

جلسه کمیته مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع) با حضور سرپرست ، مدیر داخلی و مسئولین بخش ها و واحدهای مختلف مرکز در تاریخ 1396/05/18 برگزار گردید.

اشتراک گذاری
تصاویر
  • جلسه کمیته مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)
  • جلسه کمیته مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)
  • جلسه کمیته مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)
  • جلسه کمیته مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)
  • جلسه کمیته مرکز آموزشی درمانی امام علی (ع)
ثبت امتیاز
جستجو